03 05 2022

Asbestattest verplicht bij verkoop in de loop van 2022

Bij de verkoop van een woonst dien je als eigenaar in het bezit te zijn van allerlei documenten: EPC-attest, elektriticiteitsattest, stookolieattest, etc. …
Vanaf dit jaar komt daar ook nog eens een asbestattest bij. Maar wat is dat nu precies?

Wat is asbest?

Asbest is een mineraal gesteente dat ontgonnen wordt o.a. in Canada.

Dit gesteente bestaat uit kristallijne vezels en het zijn die vezels die tot eind jaren ’90 verwerkt werden in ondermeer bouwmaterialen. Drie soorten asbest (Chrysotiel, amosiet en crocidoliet) werden op grote schaal verwerkt in ondermeer bouwmaterialen omwille van hun brandwerende en isolerende eigenschappen of als wapening in cement en andere bindmiddelen.

Asbest was jarenlang een populair bouwmateriaal, ook in België.

Verbod op gebruik van asbest eind jaren ’90

In 1979 brachten nieuwe wetenschappelijke inzichten de gezondheidsrisico’s die deze stof met zich meebrengt aan het licht. Men ontdekte dat inademing van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid.

Asbestvezels dringen bij inademing namelijk diep door tot in de longen en zetten zich daar vast in het longweefsel. Hierdoor brengen ze bijgevolg langdurig schade toe aan de long en kunnen ze longkanker veroorzaken evenals enkele typische asbestaandoeningen zoals asbestose.

Het gebruik van asbest als spuitlaag werd verboden. Een totaalverbod kwam er eind 1998.

Asbestveilig tegen 2040

Het totaalverbod op het gebruik van asbest sluit uiteraard niet uit dat er jaren nadien nog altijd asbest aanwezig is in gebouwen.

Daarom wil de Vlaamse regering het aanwezige asbest in gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn, in kaart brengen. Het Actieplan Asbestafbouw heeft als doel om onze woningen tegen 2040 asbestveilig te maken. Belangrijke stappen hierin zijn: het inventariseren, verwijderen en beheren van asbest.

Verplicht asbestattest

Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Dit attest kan u vanaf juni 2022 aanvragen.

In de tussentijd is het niet verplicht om de aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van een woning. Als koper is het wel verstandig om een asbestinventaris te vragen om de aanwezigheid van asbest te kennen en risico’s bij renovaties te vermijden.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

ColorCasa volgt deze ontwikkeling nauw op en begeleidt jou bij het aanvragen van alle vereiste documenten voor de verkoop van uw woning.