02 01 2024

6% BTW-tarief op sloop en heropbouw

Voor het optrekken van nieuwbouw betaal je in principe 21% BTW op de bouwmaterialen (constructiewaarde), alsook werkuren.

Wie een gebouw sloopt om er een nieuwe woning op te bouwen, kan nu echter profiteren van 6% BTW.

Ontdek hier de voorwaarden.

Factuurdatum bepaalt welke BTW-regeling van toepassing is

Tot einde vorig jaar (2023) hing de BTW-regeling nog af van de ligging van de kavel.

Vanaf dit jaar is er één permanente regeling die voor het hele land geldt, ongeacht de ligging van het kavel.

Concreet houdt dit het volgende in:

 • Facturen tot en met 31 december 2023: hiervoor geldt de oude regeling.
 • Facturen vanaf 1 januari 2024: hier geldt de nieuwe regeling.

We lichten de oude en nieuwe regeling hieronder voor jou overzichtelijk toe.

Facturen tot en met 31 december 2023

Voor alle facturen tot en met 31 december 2023 geldt er een BTW-verlaging (dus 6% BTW-regel) waarbij de voorwaarden verschillen naargelang de ligging van het kavel.

 • In 32 steden en gemeenten geldt een BTW-verlaging:
  • Enkel voor aannemingswerken, dwz. waarbij een bouwheer een contract afsluit met een aannemer (via op plan koopt van een bouwpromotor komt niet in aanmerking)
  • Voor woningen die hoofdzakelijk als woning worden gebruikt (u hoeft hier niet zelf in te gaan wonen!)
  • Voor tweede verblijven en huizen of appartementen om te verhuren
 • In het hele land geldt een BTW-verlaging:
  • Voor facturen vanaf begin 2021 tot eind 2023
  • Voor verkoop op plan door een bouwpromotor
  • Mits strikte voorwaarden:
   • De bouwheer/koper is een natuurlijke persoon
   • De woning is maximaal 200 vierkante meter groot
   • De woning wordt gebruikt als enige en eigen woning
   • Deze voorwaarden moeten minstens 5 jaar gerespecteerd blijven

Facturen vanaf 1 januari 2024

Voor alle facturen vanaf 1 januari 2024 geldt er een BTW-verlaging (dus 6% BTW-regel) volgens één uniforme regeling die geldt in het hele land, alsook de 32 steden en gemeenten.
Aan dit gunstregime zijn wel strikte voorwaarden gekoppeld.

We lijsten ze hieronder even op.

 • Particuliere bouwheer: enkel voor aannemingscontracten die een particuliere bouwheer afsluit met een aannemer (projectontwikkelaars vallen uit de boot)
  ! Opgelet: er is in 2024 wel nog een overgangsregeling voor lopende projecten !

 • Eigen woning: de bouwheer moet er gaan wonen en er zijn domicilieadres vestigen
  ! Opgelet: voor wie langdurig verhuurt in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid, geldt ook nog het verlaagd tarief !

 • Enige woning: de bouwheer mag geen eigenaar zijn van een andere woning, dwz dat de gezinswoning waar men tot dan woonde, vervreemd dient te worden binnen het jaar volgend op de eerste ingebruikname; vervreemden wil hierbij zeggen: verkopen of schenken
  ! Opgelet: voor ander vastgoed dan een woning (bv. een garage, kantoorruimte, bouwgrond, container, mobiele eenheid of stacaravan zonder kadastraal inkomen) & erfenissen wordt een uitzondering gemaakt; er wordt geen rekening gehouden met woningen waarvan men door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker werd; erfde men de volle eigendom of werd de woning geschonken, dan wordt er wel rekening gehouden met die woning !
 • Tot 200 vierkante meter: de woning mag maximum een bewoonbare oppervlakte hebben van 200 vierkante meter, waarbij enkel de woonvertrekken worden meegeteld (dwz. de keuken, woonkamer, eetkamer, slaapkamers en bewoonbare zolder- en kelderruimtes)
  ! Opgelet: wordt een deel van de woning professioneel gebruikt, dan worden die oppervlaktes wél meegeteld !

 • Minstens vijf jaar: de voorwaarden worden beoordeeld op het moment van eerste ingebruikname en moeten minstens vijf jaar gerespecteerd blijven
  ! Opgelet: als men binnen deze termijn verhuist of een woning geschonken krijgt, voldoet men niet langer aan deze voorwaarden; in dat geval moet men het belastingvoordeel terugbetalen !

Overgangsregeling in 2024 voor bouwpromotoren

Vanaf 1 januari 2024 is er geen btw-verlaging meer voor wie een heropgebouwde woning bij een bouwpromotor koopt.

Er is echter wel een overgangsregeling voor projecten waarvan de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2023 werd aangevraagd.
Voor deze projecten kunnen alle facturen nog gefactureerd of betaald worden tot eind 2024 tegen 6% BTW.
Vanaf 2025 kan u definitief niet meer kopen bij een bouwpromotor tegen 6% BTW.

Geniet nog van de 6% BTW-regeling op onze nieuwbouwprojecten!

Onze projecten Huis Callebaut & Residentie De Notelaar vallen beide onder de overgangsregeling voor 2024.

Dit betekent dat u nog recht heeft op 6% BTW mits u aan bovenstaande voorwaarden (enige woning, max 200m2, …) voldoet.

Kom gerust bij ons langs op kantoor of vraag een afspraak voor meer info.