Blijf op de hoogte
Overzicht nieuws

Een AED kan een leven redden…

… en is dus best voorhanden in een (semi-)publieke ruimte. Ontdek waarom Color Casa het steevast voorziet in een nieuw appartementsgebouw.
Een AED of automatisch externe defibrillator is een draagbaar toestel dat elektrische schokken kan geven wanneer het hart stilstaat of er levensbedreigende hartritmestoornissen zijn. Het toestel detecteert zelf of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. En dat is meteen het grote voordeel: het is zo onmogelijk om een AED verkeerd of onnodig te gebruiken.

Bedienen is kinderspel

Dat is ook de reden waarom ColorCasa een AED voorziet in een nieuw appartementsgebouw. Het toestel kan het verschil betekenen tussen leven en dood (bij een hartstilstand is het onmiddellijk opstarten van de reanimatie van cruciaal belang).

Bovendien is het bedienen van een AED zeer gemakkelijk. Zodra het toestel is aangeschakeld, begeleidt een stem u door de verschillende stappen: de hulpdiensten verwittigen, de borstkas van het slachtoffer ontbloten, elektroden op het lichaam plaatsen en daarna het toestel zijn werk laten doen (eventueel moet u – wanneer het toestel dit aangeeft – een stroomstoot geven door op een knop te duwen).

Daarna zijn manuele hartmassage en beademing nodig. Ook dat zegt het toestel. Na twee minuten reanimeren analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat de eerstehulpverlener door met reanimeren en defibrilleren tot de ziekenwagen of de MUG ter plaatse is.

Bekijk hoe een AED werkt.

Steeds meer terug te vinden

Net omdat een AED zo eenvoudig te bedienen is, is het in steeds meer (semi-)publieke ruimten voorhanden. Denk maar aan sportcentra, woon- en verzorgingstehuizen, culturele centra, winkelcomplexen…. En dus ook in de mede-eigendommen die Color Casa bouwt.

Alle publiek ter beschikking gestelde defibrillatoren dienen in een verzegelde kast te worden geplaatst.

Deel dit artikel